۶ آذر ۱۳۹۹ (26 November 2020)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (6 November 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ شهریور ۱۳۹۹ (25 August 2020)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مرداد ۱۳۹۹ (24 July 2020)
تا الان ۷۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ (1 February 2020)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ بهمن ۱۳۹۸ (26 January 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟