۱۸ دی ۱۴۰۰ (8 January 2022)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ دی ۱۴۰۰ (24 December 2021)
تا الان ۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۴۰۰ (18 November 2021)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ آبان ۱۴۰۰ (5 November 2021)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آبان ۱۴۰۰ (25 October 2021)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟