«شعورنمایی»ِ جراید ایران
دوزار فرهنگ و یه ذره «عدم نژادپرستی» میخواد، یا یه کمی شعور! که نمیدونم کلا تو ما جماعت نیست، یا فقط رسانه ملیمون فاقدشونه!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶۰ )