صفحه شخصی: 19911991


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۷۶ (ببینید)
ویدیوها: ۷۷ (ببینید)
نظرات: ۱۳۹ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹۱۱ ۷۴ ۴۵۶