صفحه شخصی: perspolisiha


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۷۸ (ببینید)
ویدیوها: ۳۰ (ببینید)
نظرات: ۳۱۳۵ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۲۴۳ ۱۰۴ ۱۸۷۱