صفحه شخصی: Hayoola


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۲ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۸۱۴ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۳۸ ۲۸ ۳۹۰