صفحه شخصی: Parhamn


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳۰ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۸ (ببینید)
ویدیوها: ۳۱ (ببینید)
نظرات: ۲۵۴۵ (میانگین موافقان: ۲۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۲۰۰

رأی دریافتی:

۲۲۴۷ ۴۳ ۳۹۵