صفحه شخصی: rainbow


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۳۳ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۹۰۰

رأی دریافتی:

۱۹ ۰ ۳