مردی به نام عبدالرحمان

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
بدون شرح می نویسم و امیدوارم دوستان منفی را به خاطر عرب ستیزی برای این بازیکن عالی ندهند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۶ )