صفحه شخصی: mehrdadk25


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۷ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۵۱ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۹ ۰ ۲۳