صفحه شخصی: fotbal55


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۱۱ (ببینید)
نظرات: ۸۸۸ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۷۱ ۱۷ ۱۹۳