صفحه شخصی: HomaFC


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۱ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۳۴۳ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۳۹ ۱۱ ۳۰