صفحه شخصی: Footbalitar


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۶ تیر ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۳۹۸ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۸۱ ۷ ۳۷