صفحه شخصی: Itachi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ تیر ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۴۴۲ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۰۳ ۲ ۱۸