صفحه شخصی: alisaber814


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۴۸ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۴ ۱ ۰