صفحه شخصی: amir36


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۹ (ببینید)
نظرات: ۶۲۷ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۷۰ ۳ ۳۰