صفحه شخصی: Gonbad69


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ فروردین ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳۰ (ببینید)
ویدیوها: ۶۸ (ببینید)
نظرات: ۲۹۵ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۶۳۹ ۳۲ ۴۲۷