اینم مدرک
عدد 6 هرجوری هم که حساب میکنم از 4 بیشتره و تاریخی تره و سوزنده تره . آخه این 6 رو پرسپولیس به وجود آورد نه تیم های دیگر
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )