صفحه شخصی: hossein20


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۶ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۱۰ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹۲ ۴ ۱۴۹