صفحه شخصی: Christian1970


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۴ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۷۶ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲ ۰ ۵