صفحه شخصی: alirezayass


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۹ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۷۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۷۵۴ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۷۰ ۴۰ ۸۶۵