صفحه شخصی: blueboy


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۷ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۳۶ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۸۵ ۹ ۲۳۱