استقلال قهرمان جام باشگاههای آسیا 1990
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
اینو واسه لنگیا گذاشتم که هی بی خودی ادعا می کنند ... آره عابدزاده لنگی به دنیا آمده بود...!
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تقدیم به تمام هواداران "پرسپولیس" قدیم و " پیروزی ولایت" امروز و لنگ چل تیکه همیشگی . یه بوسه آبی برای سرور و سالارشون تو ایران و آسیا " استقلال "
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط blueboy فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟