شادی عابدزاده در قهرمانی استقلال
اینو واسه لنگیا گذاشتم که هی بی خودی ادعا می کنند ... آره عابدزاده لنگی به دنیا آمده بود...!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )