صفحه شخصی: Hossein1502


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۰ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۲۵ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۲۵ ۸ ۱۶۲