به افتخار" تاج " دیروز و "استقلال" امروز
تقدیم به تمام هواداران "پرسپولیس" قدیم و " پیروزی ولایت" امروز و لنگ چل تیکه همیشگی . یه بوسه آبی برای سرور و سالارشون تو ایران و آسیا " استقلال "
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )