صفحه شخصی: mahdi130


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۴ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۳۴ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۰۲ ۷ ۲۴۰