برای ماقهرمانی تو اسیا همچین افتخاری نیست. ابی پوشا دسته ۳ بودن ما ۲سال پشت سر هم رفتیم فینال.
یکی از دوستای انگلیسیم میگفت یا عاشقی یا دیوانه که در منچستر زندگی کنی ولی پشت ماشینت پرچم یک تیم دیگر رو بزنی, الکس نمیدونه عشق به پرسپولیس جا و مکان نمی شناسه.
اینجاست که میشه اعتبار یک تیم را فهمید. تازه آدامس پرستو رو پیدا نکردم. lol
زضای شاهرودیه پاولو مالدینی ....................................
یادش بخیر زمانی که پرسپولیس بازی داشت , احمد با کارای که میکرد طرفدارای تیم مقابل رو خراب میکرد.
یادش بخیر. بازی پرسپولیس و آمریکا!!!
بیاد گل حمید!! راستی این پرسپولیسه یا تیم ملی ایران؟؟
دوستان لطفا تعداد پرسپولیسیهارو بشمارن