صفحه شخصی: amin20


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۵ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۸۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۰۷ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۱۸۲۲ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۸۸۷ ۷۳ ۱۶۶۵