صفحه شخصی: foryashar


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۱ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰۳ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۵۹ ۵ ۲۰۶