صفحه شخصی: farazfatemi


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۶ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۵۴۹ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۲۴ ۱۰ ۲۰۴