صفحه شخصی: shayanE84


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳۵ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۱۷ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۵۸ ۱۵ ۳۴۱