،درود بر محمد بنا یکی از عاشق های پرسپولیس
دوستان این عکس واقا آدمو تحت تاثیر قرار میده .عشق و محبت واقعی رو میشه تشخیص داد تو چهره این مادر و چه نژاد پرستی های که نشد در این بازیها !