این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
رسپولیس کم کم داره جهانی میشه پیش به سوی افتخاری دیگر .پاینده پرسپولیس همیشه پرسپولیس
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
لحظه به ثمر رسیدن گًل علی‌ کریمی‌ در دربی که هیچ وقت نمی‌شه این روز و این گًل و این صحنه رو فراموش کرد. و در نهایت این بازی۱بر ۱ شد
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بازیکنی که در تیم ملی‌ همیشه یک نعمت بود.و ما الان در تیم ملی‌ فاقد این نعمت هستیم
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دختره داره ذوق مرگ می‌شه به نظرم.زنده باد پیشکسوتان عزیز و دوست داشتنی فوتبال ایران
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
چه کردند این ۲ نفر تو اون بازی رویای
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دوست داریم اسطوره قرمز
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دوست دارم پرسپولیسسسسسسسسسسس
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تمامی ایرانیان، چه فوتبال دوستان و دوستداران ورزش، چه کسانی که کمترین علاقه ای به هیچ گونه ورزشی ندارند، علی کریمی را می شناسند چرا که علی کریمی، تنها یک چهره ورزشی نیست و هویتش در زمین فوتبال خلاصه نشده است، پهلوان علی کریمی، در طی تمام این سال ها نه تنها در فوتبال و ورزش برای ایرانیان افتخار آفریده است، بلکه در عرصه جوانمردی و دستگیری از ضعیفان و مردم داری نیز، همواره چهره ای شاخص و بهترین بوده است.
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۲۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط shayanE84 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟