صفحه شخصی: Reabme


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۳ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۳۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۸۱ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۶۲ ۱۱ ۴۱۵