صفحه شخصی: ssabarghodrat


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۱ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۷۳۷ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۳ ۰ ۱۵