این عکس حدود ۱۱ سال پیش توسط ssabarghodrat فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟