جادوگر در کنار ستارگان بایرن مونیخ ...
آیا تا به حال این فکر کردید که چرا سالیان سال است دیگر لژیونر در سطح درجه یک دنیا و باشگاه های معتبر نداریم ؟______ (براستی که امثال علی کریمی ستودنی هستند)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴۹ )