صفحه شخصی: giggs11


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۷ اسفند ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۸۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۳ ۲ ۳۳