فقط جهت یاد آوری مجدد...
دانیال در این بازی خیلی جدی محک نخورد.البته روی گلی که خورد مقصر بود.این بازی 1-1 تموم شد تا تیم ملی تو اردوی اتریش در حسرت برد بمونه.
قبل از شروع بازی با مونته نگرو.کی روش تقریبا ترکیب اصلی تیم رو قرار داده بود به گفته اکثر کارشنان.به امید موفقیت تیم در جام جهانی.