صفحه شخصی: gohardasht


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳۰ آبان ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۴ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۸۳۶ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۰۹ ۲۳ ۳۷۰