یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ (25 Jun 2017)، ساعت ۴:۳۶ (به وقت ایران)

برنامه بازی‌های تیم «نفت‌آبادان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول دوشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
نفت‌آبادان
(۰)
25 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
1 August 2016
هفته سوم جمعه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ استقلال
(۱)
نفت‌آبادان
(۲)
5 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۱)
سپاهان
(۰)
11 August 2016
هفته پنجم جمعه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
نفت‌آبادان
(۱)
9 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۳)
نفت‌آبادان
(۳)
21 September 2016
هفته هشتم جمعه، ۲۳ مهر ۱۳۹۵ پیکان
(۳)
نفت‌آبادان
(۲)
14 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۳)
ماشین‌سازی
(۰)
21 October 2016
هفته دهم جمعه، ۷ آبان ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
نفت‌آبادان
(۰)
28 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
ذوب‌آهن
(۳)
25 November 2016
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۰)
نفت‌آبادان
(۱)
2 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
سایپا
(۱)
8 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۳)
نفت‌آبادان
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم دوشنبه، ۶ دی ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
گسترش‌فولاد
(۱)
26 December 2016
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۲)
صبای‌قم
(۱)
11 January 2017
هفته هفدهم سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۲)
نفت‌آبادان
(۲)
17 January 2017
هفته هجدهم یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
استقلال
(۳)
22 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
نفت‌آبادان
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم جمعه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
3 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۱)
نفت‌آبادان
(۰)
9 February 2017
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
پدیده‌مشهد
(۳)
17 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۱)
پیکان
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۱)
نفت‌آبادان
(۰)
9 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ نفت‌آبادان
(۱)
پرسپولیس
(۰)
1 April 2017
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۱)
نفت‌آبادان
(۱)
6 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ نفت‌آبادان
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ سایپا
(۰)
نفت‌آبادان
(۲)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ نفت‌آبادان
(۰)
فولادخوزستان
(۱)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ گسترش‌فولاد
(۱)
نفت‌آبادان
(۰)
4 May 2017