جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۳ (24 Oct 2014)، ساعت ۲۳:۱۵ (به وقت تهران)