سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۵ (27 Sep 2016)، ساعت ۳:۳۶ (به وقت ایران)
سویا
     
آلاوز
شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵ (1 Oct 2016)، ساعت ۱۸:۴۵ (به وقت ایران)
هرتابرلين
     
هامبورگ
شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵ (1 Oct 2016)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت ایران)
دارمشتات
     
وردر برمن
شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵ (1 Oct 2016)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت ایران)