پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ (8 Dec 2016)، ساعت ۱:۴۲ (به وقت ایران)
هامبورگ
     
آگزبورگ
شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ (10 Dec 2016)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت ایران)
هرتابرلين
     
وردر برمن
شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ (10 Dec 2016)، ساعت ۲۱:۰۰ (به وقت ایران)
کلن
     
بروسیا دورتموند
شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ (10 Dec 2016)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت ایران)