یکشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۳ (23 Nov 2014)
استون ویلا
     
ساوتهمپتون
دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۳ (24 Nov 2014)، ساعت ۲۳:۳۰ (به وقت تهران)
بايرلوركوزن
     
کلن
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)
شالكه
     
ماينتس
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)