چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۳ (26 Nov 2014)، ساعت ۷:۱۵ (به وقت تهران)
شالكه
     
ماينتس
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)
هرتابرلين
     
بايرن مونيخ
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)
مالاگا
     
رئال مادرید
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۲۲:۳۰ (به وقت تهران)