جمعه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ (25 Apr 2014)، ساعت ۷:۱۰ (به وقت تهران)