پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳ (2 Oct 2014)، ساعت ۱۲:۵۳ (به وقت تهران)