سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۳ (25 Nov 2014)
وست برومویچ
     
آرسنال
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۶:۱۵ (به وقت تهران)
مالاگا
     
رئال مادرید
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۲۲:۳۰ (به وقت تهران)
ساندرلند
     
چلسی
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۲۱:۰۰ (به وقت تهران)