۷ فروردین ۱۳۹۴ (27 March 2015)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ دی ۱۳۹۳ (20 January 2015)
تا الان ۲۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۳ (16 January 2015)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۳ (12 January 2015)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ مهر ۱۳۹۰ (5 October 2011)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟