بوندس‌لیگا آلمان


جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز
۱بایرن مونیخ۳۴۲۶۴۴۱۰۰۳۲۶۸۸۲
۲دورتموند۳۴۲۱۶۷۸۴۴۱۴۳۶۹
۳لایپزیش۳۴۱۸۱۲۴۸۱۳۷۴۴۶۶
۴مونشن گلادباخ۳۴۲۰۵۹۶۶۴۰۲۶۶۵
۵بایر لورکوزن۳۴۱۹۶۹۶۱۴۴۱۷۶۳
۶هوفنهایم۳۴۱۵۷۱۲۵۳۵۳۰۵۲
۷وولفسبورگ۳۴۱۳۱۰۱۱۴۸۴۶۲۴۹
۸فرایبورگ۳۴۱۳۹۱۲۴۸۴۷۱۴۸
۹اینتراخت فرانکفورت۳۴۱۳۶۱۵۵۹۶۰۱-۴۵
۱۰هرتابرلین۳۴۱۱۸۱۵۴۸۵۹۱۱-۴۱
۱۱اونیون برلین۳۴۱۲۵۱۷۴۱۵۸۱۷-۴۱
۱۲شالکه04۳۴۹۱۲۱۳۳۸۵۸۲۰-۳۹
۱۳ماینتس۳۴۱۱۴۱۹۴۴۶۵۲۱-۳۷
۱۴کلن۳۴۱۰۶۱۸۵۱۶۹۱۸-۳۶
۱۵آوگزبورگ۳۴۹۹۱۶۴۵۶۳۱۸-۳۶
۱۶وردربرمن۳۴۸۷۱۹۴۲۶۹۲۷-۳۱
۱۷دوسلدورف۳۴۶۱۲۱۶۳۶۶۷۳۱-۳۰
۱۸پادربورن۳۴۴۸۲۲۳۷۷۴۳۷-۲۰