بوندس‌لیگا آلمان

جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز
۱دورتموند۸۶۱۱۲۳۵۱۸۱۹
۲بایرن مونیخ۸۵۲۱۲۱۷۱۴۱۷
۳لایپزیش۸۵۱۲۱۵۱۰۵۱۶
۴هوفن هایم۸۴۳۱۱۵۱۰۵۱۵
۵مونشن گلادباخ۸۴۲۲۱۲۱۲۰۱۴
۶شالکه04۸۴۱۳۱۰۹۱۱۳
۷اینتراخت فرانکفورت۸۴۱۳۸۷۱۱۳
۸آوگزبورگ۸۳۳۲۱۱۸۳۱۲
۹هانوفر۸۳۳۲۸۶۲۱۲
۱۰ماینتس۸۳۱۴۱۰۱۳۳-۱۰
۱۱اشتوتگارت۸۳۱۴۶۱۰۴-۱۰
۱۲بایر لورکوزن۸۲۳۳۱۵۱۳۲۹
۱۳هرتابرلین۸۲۳۳۸۱۰۲-۹
۱۴وولفسبورگ۸۱۵۲۸۱۱۳-۸
۱۵هامبورگ۸۲۱۵۶۱۴۸-۷
۱۶فرایبورگ۸۱۴۳۵۱۶۱۱-۷
۱۷وردربرمن۸۰۴۴۳۹۶-۴
۱۸کلن۸۰۱۷۳۱۷۱۴-۱