بوندس‌لیگا آلمان

جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز
۱آوگزبورگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ماینتس۰۰۰۰۰۰۰۰
۳اونیون برلین۰۰۰۰۰۰۰۰
۴لایپزیش۰۰۰۰۰۰۰۰
۵وولفسبورگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۶وردربرمن۰۰۰۰۰۰۰۰
۷شالکه04۰۰۰۰۰۰۰۰
۸پادربورن۰۰۰۰۰۰۰۰
۹کلن۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰بایر لورکوزن۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱هوفن هایم۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲هرتابرلین۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳فرایبورگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴اینتراخت فرانکفورت۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵مونشن گلادباخ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶دورتموند۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷بایرن مونیخ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸دوسلدروف۰۰۰۰۰۰۰۰