بوندس‌لیگا آلمان


جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز
۱بایرن مونیخ۲۵۱۷۴۴۷۳۲۶۴۷۵۵
۲دورتموند۲۵۱۵۶۴۶۸۳۳۳۵۵۱
۳لایپزیش۲۵۱۴۸۳۶۲۲۶۳۶۵۰
۴مونشن گلادباخ۲۵۱۵۴۶۴۹۳۰۱۹۴۹
۵بایر لورکوزن۲۵۱۴۵۶۴۵۳۰۱۵۴۷
۶شالکه04۲۵۹۱۰۶۳۳۳۶۳-۳۷
۷وولفسبورگ۲۵۹۹۷۳۴۳۰۴۳۶
۸فرایبورگ۲۵۱۰۶۹۳۴۳۵۱-۳۶
۹هوفنهایم۲۵۱۰۵۱۰۳۵۴۳۸-۳۵
۱۰کلن۲۵۱۰۲۱۳۳۹۴۵۶-۳۲
۱۱اونیون برلین۲۵۹۳۱۳۳۲۴۱۹-۳۰
۱۲اینتراخت فرانکفورت۲۴۸۴۱۲۳۸۴۱۳-۲۸
۱۳هرتابرلین۲۵۷۷۱۱۳۲۴۸۱۶-۲۸
۱۴آوگزبورگ۲۵۷۶۱۲۳۶۵۲۱۶-۲۷
۱۵ماینتس۲۵۸۲۱۵۳۴۵۳۱۹-۲۶
۱۶دوسلدورف۲۵۵۷۱۳۲۷۵۰۲۳-۲۲
۱۷وردربرمن۲۴۴۶۱۴۲۷۵۵۲۸-۱۸
۱۸پادربورن۲۵۴۴۱۷۳۰۵۴۲۴-۱۶