بوندس‌لیگا آلمان


جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز
۱بایرن مونیخ۲۹۲۱۴۴۸۶۲۸۵۸۶۷
۲دورتموند۲۸۱۷۶۵۷۴۳۴۴۰۵۷
۳بایر لورکوزن۲۹۱۷۵۷۵۴۳۶۱۸۵۶
۴لایپزیش۲۸۱۵۱۰۳۷۰۲۹۴۱۵۵
۵مونشن گلادباخ۲۸۱۶۵۷۵۳۳۴۱۹۵۳
۶وولفسبورگ۲۹۱۱۹۹۴۱۳۶۵۴۲
۷هوفنهایم۲۹۱۲۶۱۱۴۰۴۸۸-۴۲
۸فرایبورگ۲۹۱۰۸۱۱۳۸۴۱۳-۳۸
۹هرتابرلین۲۹۱۰۸۱۱۴۳۵۰۷-۳۸
۱۰شالکه04۲۹۹۱۰۱۰۳۴۴۶۱۲-۳۷
۱۱کلن۲۸۱۰۴۱۴۴۴۵۲۸-۳۴
۱۲اینتراخت فرانکفورت۲۸۹۵۱۴۴۶۵۳۷-۳۲
۱۳اونیون برلین۲۸۹۴۱۵۳۳۴۸۱۵-۳۱
۱۴آوگزبورگ۲۹۸۷۱۴۴۰۵۶۱۶-۳۱
۱۵ماینتس۲۹۸۴۱۷۳۷۶۲۲۵-۲۸
۱۶دوسلدورف۲۹۶۹۱۴۳۱۵۸۲۷-۲۷
۱۷وردربرمن۲۸۶۷۱۵۳۰۵۹۲۹-۲۵
۱۸پادربورن۲۸۴۷۱۷۳۱۵۵۲۴-۱۹