باشگاه فوتبال تراکتور
بازی‌های قبلی و بعدی تیم تراکتور (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
شنبه ۲۱ تیر
(11 July)
0 - 0
جمعه ۲۷ تیر
(17 July)
2 - 1
پنجشنبه ۲ مرداد
(23 July)
0 - 0
جمعه ۱۰ مرداد
(31 July)
0 - 0
دوشنبه ۲۰ مرداد
(10 August)
0 - 0
شنبه ۲۵ مرداد
(15 August)
20:45
پنجشنبه ۳۰ مرداد
(20 August)
20:45
ویدیوهای اخیر تیم تراکتور:
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ (10 August 2020)
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ (31 July 2020)
۲ مرداد ۱۳۹۹ (23 July 2020)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ (17 July 2020)
۲۱ تیر ۱۳۹۹ (11 July 2020)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین