باشگاه فوتبال تراکتور
بازی‌های قبلی و بعدی تیم تراکتور (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
دوشنبه ۲۰ مرداد
(10 August)
0 - 0
شنبه ۲۵ مرداد
(15 August)
2 - 1
پنجشنبه ۳۰ مرداد
(20 August)
1 - 0
سه‌شنبه ۴ شهریور
(25 August)
1 - 0
پنجشنبه ۱۳ شهریور
(3 September)
2 - 3
جمعه ۱۶ آبان
(6 November)
16:50
سه‌شنبه ۲۰ آبان
(10 November)
16:20
ویدیوهای اخیر تیم تراکتور:
۴ شهریور ۱۳۹۹ (25 August 2020)
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (20 August 2020)
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ (15 August 2020)
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ (10 August 2020)
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ (31 July 2020)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین