باشگاه فوتبال فولاد خوزستان
بازی‌های قبلی و بعدی تیم فولاد (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۹ آبان
(31 October)
0 - 0
دوشنبه ۱۳ آبان
(4 November)
0 - 1
یکشنبه ۳ آذر
(24 November)
1 - 0
جمعه ۸ آذر
(29 November)
2 - 0
چهارشنبه ۱۳ آذر
(4 December)
0 - 0
دوشنبه ۱۸ آذر
(9 December)
16:35
جمعه ۲۲ آذر
(13 December)
15:30
پنجشنبه ۲۸ آذر
(19 December)
16:40
جمعه ۶ دی
(27 December)
17:45
جمعه ۱۱ بهمن
(31 January)
17:00
ویدیوهای اخیر تیم فولاد:
۱۳ آذر ۱۳۹۸ (4 December 2019)
۸ آذر ۱۳۹۸ (29 November 2019)
۳ آذر ۱۳۹۸ (24 November 2019)
۱۳ آبان ۱۳۹۸ (4 November 2019)
۹ آبان ۱۳۹۸ (31 October 2019)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین