یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ (25 Jun 2017)، ساعت ۴:۳۷ (به وقت ایران)

برنامه بازی‌های تیم «فولادخوزستان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۱)
ماشین‌سازی
(۲)
26 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
فولادخوزستان
(۱)
1 August 2016
هفته سوم جمعه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۰)
ذوب‌آهن
(۲)
5 August 2016
هفته چهارم جمعه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
فولادخوزستان
(۱)
12 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۲)
سایپا
(۲)
10 September 2016
هفته ششم جمعه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۱)
پدیده‌مشهد
(۰)
16 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
فولادخوزستان
(۰)
21 September 2016
هفته هشتم جمعه، ۲۳ مهر ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۲)
صبای‌قم
(۰)
14 October 2016
هفته نهم پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۲)
فولادخوزستان
(۲)
20 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۱)
استقلال
(۱)
27 October 2016
هفته یازدهم پنجشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
فولادخوزستان
(۱)
24 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۴)
نفت‌تهران
(۲)
1 December 2016
هفته سیزدهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۰)
فولادخوزستان
(۱)
9 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۳)
نفت‌آبادان
(۰)
16 December 2016
هفته پانزدهم جمعه، ۳ دی ۱۳۹۵ پیکان
(۲)
فولادخوزستان
(۱)
23 December 2016
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
فولادخوزستان
(۰)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۰)
پرسپولیس
(۳)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
فولادخوزستان
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم پنجشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
فولادخوزستان
(۰)
2 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۰)
فولادخوزستان
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۲)
گسترش‌فولاد
(۲)
16 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
فولادخوزستان
(۰)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ استقلال
(۱)
فولادخوزستان
(۰)
1 April 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ فولادخوزستان
(۱)
سپاهان
(۱)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۲)
فولادخوزستان
(۲)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ فولادخوزستان
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۳)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ نفت‌آبادان
(۰)
فولادخوزستان
(۱)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ فولادخوزستان
(۱)
پیکان
(۲)
4 May 2017