یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ (25 Jun 2017)، ساعت ۴:۳۵ (به وقت ایران)

برنامه بازی‌های تیم «سپاهان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
پدیده‌مشهد
(۱)
26 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
سپاهان
(۱)
1 August 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ سپاهان
(۳)
استقلال‌خوزستان
(۱)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۱)
سپاهان
(۰)
11 August 2016
هفته پنجم شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
پیکان
(۱)
10 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
سپاهان
(۱)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
پرسپولیس
(۳)
21 September 2016
هفته هشتم شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۲)
سپاهان
(۰)
15 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
سیاه‌جامگان
(۱)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
سپاهان
(۱)
27 October 2016
هفته یازدهم پنجشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
فولادخوزستان
(۱)
24 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۲)
سپاهان
(۱)
1 December 2016
هفته سیزدهم جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵ سپاهان
(۴)
صبای‌قم
(۱)
9 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۱)
سپاهان
(۲)
16 December 2016
هفته پانزدهم یکشنبه، ۵ دی ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
استقلال
(۱)
25 December 2016
هفته شانزدهم جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۱)
سپاهان
(۱)
13 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۱)
سپاهان
(۱)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
نفت‌آبادان
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم پنجشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ پیکان
(۳)
سپاهان
(۲)
2 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
ماشین‌سازی
(۳)
9 February 2017
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۲)
سپاهان
(۱)
16 February 2017
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
5 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
سپاهان
(۱)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ سپاهان
(۳)
سایپا
(۱)
1 April 2017
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ فولادخوزستان
(۱)
سپاهان
(۱)
7 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ سپاهان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۰)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صبای‌قم
(۰)
سپاهان
(۱)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ سپاهان
(۲)
تراکتورسازی
(۰)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ استقلال
(۲)
سپاهان
(۱)
4 May 2017