یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ (25 Jun 2017)، ساعت ۴:۳۷ (به وقت ایران)

برنامه بازی‌های تیم «گسترش‌فولاد» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
پیکان
(۰)
26 July 2016
هفته دوم دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
گسترش‌فولاد
(۰)
1 August 2016
هفته سوم شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
پرسپولیس
(۱)
6 August 2016
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
11 August 2016
هفته پنجم جمعه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
سیاه‌جامگان
(۱)
9 September 2016
هفته ششم پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
15 September 2016
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
فولادخوزستان
(۰)
21 September 2016
هفته هشتم یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۳)
پدیده‌مشهد
(۰)
16 October 2016
هفته نهم جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۰)
گسترش‌فولاد
(۰)
21 October 2016
هفته دهم پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
تراکتورسازی
(۲)
27 October 2016
هفته یازدهم جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵ استقلال
(۲)
گسترش‌فولاد
(۲)
25 November 2016
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۲)
سپاهان
(۱)
1 December 2016
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
8 December 2016
هفته چهاردهم جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۱)
16 December 2016
هفته پانزدهم دوشنبه، ۶ دی ۱۳۹۵ نفت‌آبادان
(۰)
گسترش‌فولاد
(۱)
26 December 2016
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵ پیکان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
12 January 2017
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
18 January 2017
هفته هجدهم دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۱)
گسترش‌فولاد
(۰)
23 January 2017
هفته نوزدهم شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
28 January 2017
هفته بیستم شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
4 February 2017
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۲)
سایپا
(۱)
9 February 2017
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ فولادخوزستان
(۲)
گسترش‌فولاد
(۲)
16 February 2017
هفته بیست و سوم جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ پدیده‌مشهد
(۳)
گسترش‌فولاد
(۲)
3 March 2017
هفته بیست و چهارم جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ گسترش‌فولاد
(۰)
صبای‌قم
(۰)
10 March 2017
هفته بیست و پنجم شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ تراکتورسازی
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
1 April 2017
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ گسترش‌فولاد
(۱)
استقلال
(۱)
6 April 2017
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ سپاهان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۰)
14 April 2017
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ گسترش‌فولاد
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
20 April 2017
هفته بیست و نهم شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ استقلال‌خوزستان
(۰)
گسترش‌فولاد
(۰)
29 April 2017
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ گسترش‌فولاد
(۱)
نفت‌آبادان
(۰)
4 May 2017